czwartek, 12 czerwca 2014

ODPOWIEDŹ MINISTRA ZDROJEWSKIEGO

Szanowni Państwo! Drodzy Sygnatariusze i Sympatycy naszych działań! 

Miło mi poinformować, że w dniu dzisiejszym nadeszła odpowiedź na nasze pismo, wystosowane do Ministra Bogdana Zdrojewskiego w dniu 30 kwietnia br.  Jednocześnie pragnę poinformować, że wspomniane w liście spotkanie odbyło się w Instytucie Książki 9 czerwca, czyli w ten poniedziałek. Gośćmi Dyrektora Instytutu Grzegorza Gaudena byli specjaliści zorganizowani wokół Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom oraz grupa reprezentująca sygnatariuszy protestu, przypominam: prostestu nie tyle przeciw „Pierwszej książce mojego dziecka", lecz kultury, którą miałaby reprezentować podobnie zrealizowane pod auspicjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego publikacje.

Przedstawiciele Fundacji CPCD:
prof. dr hab. Anna Giza-Poleszczuk – socjolog, prorektor UW;
dr Tomasz Kowalczuk - polonista, Wydział Polonistyki UW;
Ewa Małachowska – pedagog i logopeda, Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Logopedów;
Rafał Olbiński – malarz, grafik, ilustrator;
prof. Wiktor Osiatyński - prawnik, publicysta;
Mariusz Winiarski - prezes Radia Bajka;
dr Ewa Woydyłło-Osiatyńska – psycholog;
dr Marzena Żylińska – pedagog;
prof. dr hab. Małgorzata Żytko – pedagog, Wydział Pedagogiki UW
oraz Irena Koźmińska – prezes Fundacji „ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom”.

Przedstawiciele sygnatariuszy:

prof. Maciej Buszewicz - ASP Warszawa;
prof. Witold Chmielewski - UMK Toruń;
Justyna Dąbrowska - psycholog, założycielka miesięcznika „Dziecko";

Magda Kłos-Podsiadło - wydawczyni;
Maria Kulik - prezeska IBBY Polska;
prof. Lech Majewski - ASP Warszawa;
Paweł Pawlak - artysta grafik, ilustrator;
Zofia Stanecka - pisarka;
Hanna Wróblewska - dyrektor Zachęty;
oraz Monika Obuchow - prezeska Fundacji Z.O.R.R.O.Z.

Także zaproszeni przez Instytut Książki Marta Lipczyńska-Gil - wydawczyni miesięcznika „Ryms", oraz Łukasz Dębski - pisarz.

Zapis spotkania będzie dostępny wkrótce, zostanie przekazany Ministrowi Bogdanowi Zdrojewskiemu. Spotkanie zdominowane było przez wymianę myśli na temat książki „Pierwszej", porozumienia nie osiągnięto, jednak wierzymy, że to pierwszy krok na drodze do rozważań nad kształtem przyszłej polityki kulturalnej obszaru dziecięcego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz